COOKIES
We use cookies (functional, statistics and advertising cookies) to make your site experience even better and to ensure the effective operation of our site. Use of absolutely necessary cookies (functional) is automatic under our Cookies Policy, while other cookies are by default disabled. If you want to enable them and to learn more about how to use cookies, you can select the "Cookies settings" field.
×Cookies Settings
I'M INFORMED
COOKIES SETTINGS
ESSENTIAL
The essential cookies are absolutely necessary for the proper functioning of the site. They allow you to browse and use its features. They are automatically installed when you visit the website.
Always On •
STATISTICS (GOOGLE ANALYTICS)
Statistics cookies help us, as website owners understand how visitors interact with site pages by collecting information in Google Analytics.
Suggested •
MARKETING
These cookies are used to track site users' preferences. Their use relates to the promotion of relevant advertisement.
ACCEPT SELECTED
banner

Uslovi korišćenja

1. Svi posetioci/korisnici stranica i usluga SARANTIS DOO sajta su u obavezi da pažljivo pročitaju uslove korišćenja sajta i u slučaju neslaganja sa navedenim uslovima NE TREBA NASTAVITI SA DALJIM KORIŠĆENJEM SAJTA. U suprotnom, smatra se da prihvate i da ste sagalasni sa navedenim uslovima korišćenja. Pravne informacije i uslovi korišćenja regulisani su na svim stranicama sajta SARANTIS DOO, osim ako nije drugačije naznačeno na određenoj stranici.

2. Ograničenje odgovornosti: Ulaskom na  sajt, posetioci/korisnici stranica i usluga SARANTIS DOO sajt prihvataju upotrebu sajta na sopatvenu odgovornost što podrazumeva da niko od stranaka uključenih u kreiranje, izradu i upotrebu ovog sajta ne snosi ni najmanju odgovornost. Kompanija nije odgovorna, bez ograničenja, za bilo kakvu direktnu, slučajnu, naknadnu ili indirektnu štetu, ili troškove bilo koje vrste (uključujući pravne troškove, stručne takse ili druge troškove), koji mogu nastati direktno ili indirektno od pristupa, korišćenja ili istraživanjem sajt ili prilikom preuzimanje bilo kakvog materijala, teksta, podataka, slika, video i audio fajlova sa sajta, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica virusa, bagova, ljudskog delovanja ili izostanka delovanja, u kompjuterskim sistemima, telefonskim linijama, računarskom hardveru, softveru, programskom kvaru ili bilo koje druge greške, propusta ili kašnjenja u prenosu od strane računara ili mrežne konekcije.

3. Sarantis doo, bez garancije i bez odgovornosti, na najbolji mogući način preduzima sve mere kako bi se osiguralo da informacije i ukupan sadržaj sajta bude maksimalno tačan, jasan, pravovremen, potpun i dostupan. Ni u kom slučaju, ne postojii odgovornost Sarantis doo za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana posetiocima/korisnicima prilikom korišćenje našeg sajta.4. Intelektualne i industrijske svojine: ukupnog sadržaja ovog sajta, uključujući, bez ograničenja, tekstove, imena, robne marke, logotipe, grafike, prikaze, fotografije, video ili audio datoteke i generalno bilo kakve fajlove, predstavljaju intelektualnu svojinu SARANTIS d.o.o. i regulisani su nacionalnim i međunarodnim propisima o intelektualnoj svojini, sa izuzetkom jasno priznatih prava trećeg lica. Stoga svaka reprodukcija, objavljivanje, kopiranje, čuvanje, prodaja, prenos, distribucija, emisija, izvršenje, preuzimanje, prevod i izmena na bilo koji način, delimično ili u sažetku, bez izričite prethodne saglasnosti SARANTIS d.o.o. je izričito zabranjena, osim ukoliko nije navedeno drugačije. Korisnik/posetilac prihvata da sadržaj koji se nalazi na stranicama ovog sajta je autorska ili intelektualna svojina SARANTIS d.o.o. ili trećih lica (koji se koriste u okviru ugovora o licenci) i stoga neovlašćeno korišćenje može dovesti do izricanja novčane ili druge kazne.5. Posetilac/korisnik ovog sajta moraju poštovati odredbe srpskih, evropskih i međunarodnih zakona i relevantnog zakonodavstva iz oblasti telekomunikacija i moraju da se uzdrže od bilo kakvog nedozvoljenog i uvredljivog korišćenja sadržaja i usluga ovog sajta. Svaka šteta koja može biti prouzrokovana na ovom sajtu, a proizilazi iz lošeg ili nepravilnog korišćenja relevantnih usluga od strane korisnika/posetioca je isključiva odgovornost takvog korisnika/posetioca.6. Nelegalno i nedolično ponašanje: posetilac/korisnik ovog sajta ne sme objavljivati ili prenositi na ovom sajtu bilo koje pornografske, nepristojne, pogrdne, uvredljive, preteće, nelegalne ili druge materijale koji bi mogli da predstavljaju ili podstiču na ponašanje koje bi predstavljalo krivično delo, neodgovornosti ili na bilo koji drugi način kršenje zakona. SARANTIS d.o.o. ili bilo koja druga stranka koja je uključena u kreiranje, izradu ili rad ovog sajta, mogu pratiti , pregledati ili ispravljati sve prenose i depeše. SARANTIS d.o.o. i druge stranke uključene u kreiranje, izradu ili rad ovog sajta ne prihvataju nikakvu odgovornost, uključujući, bez ograničenja, sadržaje koje mogu biti kleveta, uvreda, bogohuljenje, krivično lažno predstavljanje kao posledica kršenja autorskih prava.7. Hiperlinkovi: Iako sajt može eventualno biti povezan sa drugim sajtovima preko hiperlinkova ili banera, nije odgovoran za sadržaj i usluge takvih sajtova, niti je njihova dostupnost zagarantovana. SARANTIS d.o.o. se odriče bilo kakvog direktnog ili indirektnog odobrenja, podrške, odnosa, sponzorstva ili partnerstva sa povezanim sajtovima, osim ukoliko nije eksplicitno navedeno drugačije. Ulaskom na naš sajt posetilac/korisnik ovog sajta prihvata da SARANTIS d.o.o.  nije odgovoran za bilo kakve probleme koji mogu nastati prilikom posete/korišćenja sajtova sa kojima je naš sajt povezan preko veze, a koje su u isključivoj nadležnosti odgovarajućih sajtova.

 

8. Revizija postojećih sadržaja: SARANTIS d.o.o. zadržava pravo da revidira informacije sa sajta u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog obaveštenja ili obaveze. Korisnici/posetioci treba da proveravaju moguće izmene i svaki put kada nastave sa korišćenjem sajta smatra se da prihvataju izmenjene uslove. U suprotnom, svi posetioci/korisnici treba da se uzdrže od korišćenja/posete sajt.

9. Važeći zakon: Ovaj specifičan sporazum o uslovima korišćenja sajta regulisan je odredbama srpskog zakona, pravilima i regulacijama evropskih zakona i relevantnim međunarodnim odredbama i tumači se  u skladu sa pravilima dobrih odnosa, poslovne etike i finansijskih i socijalnih prava. Ukoliko se odredba smatra suprotno zakonu i stoga postane nevažeća ili neprimenljiva, kao takva prestaje da bude na snazi, bez uticaja na validnost preostalih uslova. Svaka izmena postojećih uslova korišćenja uzeće se u obzir i odmah primeniti, izuzev u slučajevima kada nije izražena u pisanom obliku ili na drugi nači inkorporirana u sadržaj uslova za korišćenje. Za eventualne razlike u koje proizilaze iz navedenih sporazuma nadležni su sudovi u Atini.

10. Upravljanje i zaštita ličnih podataka posetilaca/korisnika ovog sajta je u skladu sa uslovima iz ovog odeljka i relevantnim odredbama grčkog zakona (zakon 2472/1997, dopuna zakona po odluci predsednika Grčke zaštite autorskih prava i podataka, predsednička uredba 207/1998 i 79/2000 i člana 8. zakona 2819/2000 ) i evropskog prava (EC direktiva 95/46/EC i 97/66/EC). Svaki mogući, budućii relevantni propisi će predstavljati predmet ovog odeljka. Ukoliko se posetilac/korisnik ne slaže sa zaštitom ličnih podataka koji su uključeni u ovom odeljku, onda on/ona ne sme koristiti usluge ovog sajta. Ovaj sajt zahteva od posetilaca/korisnika da ostave lične podatke. Posetilac/korisnik eksplicitno pristaje na upotrebu njegovih/njenih ličnih informacija od strane SARANTIS d.o.o. za promotivne ili marketinške svrhe. Ovaj sajt obezbeđuje da se vaši lični podaci ne mogu otkriti trećim licima (osim ako zakonom nije predviđeno drugačije i jedino u pravcu regulatornih organa). Ovaj sajt sadrži fajlove sa ličnim podacima koji se šalju od strane posetilaca/korisnika isključivo za komunikacione svrhe, statističke svrhe i za potrebe unapređenja korporativnih usluga. Kompletne ili deo tih informacije se mogu obrađivati u statističke svrhe, za istraživanje tržišta ili za poboljšanje pruženih usluga, kao i za promotivne ili marketinške svrhe. Posetioci/korisnici mogu kontaktirati relevantna odeljenja putem telefona na + 381 11 209 0000 ili na adresu SARANTIS d.o.o.(Milutina Milankovića 27, 11070 Novi Beograd, Srbija) , kako bi se utvrdilo postojanje njegovih/njenih lične podataka i da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje istih.

11. Ovaj sajt koristi "cookies" , tj. tehnologiju koja se koristi da identifikuje specifične usluge i stranice na ovom sajtu na zahtev posetilaca/korisnika. Kolačići su male tekstualne datoteke (4 KB) koji mogu da se ostanu na hard disku svakog posetioca/korisnika, bez opasnosti da mogu odati informacije, dokumenta ili datoteke sa računara korisnika. Kolačići se koriste da olakšaju posetiocima/korisnicima pristup određenim stranicama i uslugama sa ovog sajta ili za statističke svrhe. Posetilac/korisnik može podesiti njegov/njen servera na način tako da bude obavešten kada se koriste kolačići na specifičnim stranicama/servisima ovog sajta i može podesiti opciju da se ne dozvoli njihovo prihvatanje.

12. Za korisnike mlađe od 18 godina, bez prethodne saglasnosti roditelja/staratelja, tretiranje  ličnih informacija na sajtu Sarantis d.o.o. je isto kao i u ostalim slučajevima.