Συστατικά

Η Φύση είναι η βιβλιοθήκη μας! Πάντοτε αναζητούμε από τους πολύτιμους πόρους της φυσικά συστατικά & εκχυλίσματα ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα με τον πιο ασφαλή τρόπο… το φυσικό τρόπο!